İstanbul Medeniyet Üniversitesi

8. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

11-12 MAYIS

2024 BİLDİRİ KİTAPÇIĞIKONGRE PROGRAMI